Skolan vill att eleverna ska få en efter­frågad utbildning som leder till arbete, fortsatta studier eller inspiration till att starta eget.

Företag och offentlig verksamhet, föreningar och privatpersoner kan göra stora insatser i skolan.

För att underlätta dessa kontakter finns denna databas - Jobb och skola.

Som tack för att ditt före­tag stäl­ler upp i sko­lan ut­ses det till "Sam­hälls­nyttigt före­tag ut­bildar för fram­tiden"