Fler kommuner vill använda skoldatabasen – Jobb och Skola

Diskussioner pågår med flera kommuner om att köpa rättigheten att använda skoldatabasen Jobb och Skola som ett verktyg för att underlätta kontakterna mellan arbetslivet och skolan i den egna kommunen.