Kontakt

Vill du veta mer om skoldatabasen Jobb och Skola välkommen att kontakta:

Upplands Väsby Promotion
info@uvp.se
Tel 08-590 327 00
Kanalvägen 10C
194 61 Upplands Väsby

Kontaktperson: Katarina Barter. 0709-85 04 88, katarina.barter@uvp.se

Upplands Väsby kommun
Kundvalskontoret
Dragonvägen 86
194 80 Upplands Väsby

Kontaktperson: Ann-Sofie Crona, 0739-10 84 52, ann-sofie.crona@upplandsvasby.se