Nyttiga länkar

Här finns några externa länkar som kan vara intressanta i samband med Jobb och skola:

  • Ung Företagssamhet – www.ungforetagsamhet.se
  • Svenskt Näringsliv – www.svensktnaringsliv.se
  • Rektorsakademien – www.rektorsakademien.se
  • Arbetsmiljöverket – www.av.se
  • Arbetsförmedlingen – www.av.se
  • Yrkesguide – www.yrkesguide.com