Offentlig verksamhet

Du som finns inom offentlig verksamhet har kunskaper som skolan inte kan förmedla. Eleverna behöver dessa för att förstå hur arbetslivet fungerar och vad som efterfrågas.