Privatperson

Du kan vara till stor hjälp för eleverna genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter som föreläsare. Du kan också ställa upp som tex mentor eller läxhjälp.