Skoldatabasen är nu uppdaterad

Under sommaren/hösten har koldatabasen fått en ansiktslyftning. Den har bl a fått ny layout på första sidan och framförallt bättre möjligheter för administratörerna i respektive kommun att själva kunna skapa och förändra innehållet på sidorna och ta fram stastistik över användningen.

Precis som tidigare är det lätt att för dig som vill ställa upp i skolan att anmäla dig till de olika aktiviteter du vill ställa upp med.