SYV

Här hittar du praktikplatser och yrkesinformation samt ett verktyg som underlättar kontakterna mellan skola-näringsliv- arbetsliv.